Sparen

Sparen kunt u op veel manieren. En voor diverse doeleinden. Misschien zet u geld opzij voor een vakantie of een nieuwe auto. Of wilt u in de toekomst gewoon wat spaargeld achter de hand hebben. Om te achterhalen wat de beste spaarvorm is die bij u past hebben wij hieronder een omschrijving gegeven van enkele (veel gebruikte) spaarvormen:

  • Klasse Spaarrekening
  • Depotrekening
  • Spaarkrediet

 

Klasse Spaarrekening

De Klasse Spaarrekening biedt u vele voordelen. Zo kunt u uw verzekeringspremies automatisch laten afschrijven. Dit is handig en overzichtelijk en zo blijft u verzekerd zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Ook is er de mogelijkheid om uw spaarbedrag automatisch af te schrijven van een vast rekening. Op deze manier legt u regelmatig geld opzij en bouwt u bijna ongemerkt een aardige som op. Uiteraard kunt u altijd extra stortingen doen. Of een bedrag opnemen als u even krap zit. Na ieder wijziging op uw Klasse Spaarrekening ontvangt u een rekeningafschrift met informatie over uw saldo. En over het actuele rentepercentage.

Uiteraard heeft de Klasse Spaarrekening een hoge rentevergoeding over het volledige saldo. En er is geen minimum inleg of looptijd.

Met een Klasse Spaarrekening kiest u voor een veilige manier van sparen. U loopt geen enkel risico over uw spaartegoed. En u ontvangt een aantrekkelijke rente op uw spaargeld. Jaarlijks wordt op 1 december de rente bijgeschreven op uw rekening.

Er wordt met u een bepaald geld bedrag afgesproken. Dit is minimaal € 1.500,-. Het afgesproken bedrag vormt uw kredietlimiet. U kunt dit bedrag in één keer gebruiken, maar u kunt ook steeds een gedeelte opnemen. Vanaf het moment dat u een bedrag heeft opgenomen, gaat u ook rente en aflossing betalen.De bedragen die u heeft afgelost kunt u, zoals gezegd, weer opnieuw opnemen.

Er is ook de mogelijk om samen met een medespaarder een Klasse Spaarrekening te openen.

Depotrekening

Deur met slotHeeft u kapitaal ter beschikking, zoals een spaarkapitaal, een uitkering uit een levensverzekering, of uit een nalatenschap of een prachtige opbrengst uit de verkoop van uw woning? Dan is het erg aantrekkelijk om gebruik te maken van een depotrekening. Bijvoorbeeld voor financiële ondersteuning voor de studietijd van uw kinderen of als premiedepot bij een hypotheek of levensverzekering.

Bij de depotrekening is een eenmalige inleg van € 5000,- vereist. U ontvangt de termijnbedragen voor de eerste keer na minmaal een maand, kwartaal of jaar. Deze keuze is aan u.

Naast de hoge rentevergoeding is er ook nog het fiscale voordeel. Bij de depotrekening is de kans groot dat u in het huidige belastingwetgeving met de unieke rente-uitkering onder de vrijstelling blijft. Als u geen recht meer heeft op de rentevrijstelling dan is de belastingdruk gedurende de gehele looptijd gelijk. Uw uitkering blijft netto namelijk hetzelfde. Ieder jaar is er immers dezelfde belastingverplichting.

Ook in het nieuwe belastingstelsel dat in 2001 in werking treedt, is de rente niet meer belast. U betaalt over uw vermogen. Dit is 1,2 % netto. Hierbij heeft u in plaats van een rentevrijstelling een vermogensvrijstelling van € 37.463,- per persoon. Door de verdeling van rente en kapitaal gedurende de looptijd, is ook in de nieuwe belastingwet de kans groot dat u de fiscale voordelen kunt benutten.Heeft u kapitaal ter beschikking, zoals een spaarkapitaal, een uitkering uit een levensverzekering, of uit een nalatenschap of een prachtige opbrengst uit de verkoop van uw woning? Dan is het erg aantrekkelijk om gebruik te maken van een depotrekening. Bijvoorbeeld voor financiële ondersteuning voor de studietijd van uw kinderen of als premiedepot bij een hypotheek of levensverzekering.

Bij de depotrekening is een eenmalige inleg van € 5000,- vereist. U ontvangt de termijnbedragen voor de eerste keer na minmaal een maand, kwartaal of jaar. Deze keuze is aan u.

Naast de hoge rentevergoeding is er ook nog het fiscale voordeel. Bij de depotrekening is de kans groot dat u in het huidige belastingwetgeving met de unieke rente-uitkering onder de vrijstelling blijft. Als u geen recht meer heeft op de rentevrijstelling dan is de belastingdruk gedurende de gehele looptijd gelijk. Uw uitkering blijft netto namelijk hetzelfde. Ieder jaar is er immers dezelfde belastingverplichting.

Ook in het nieuwe belastingstelsel dat in 2001 in werking treedt, is de rente niet meer belast. U betaalt over uw vermogen. Dit is 1,2 % netto. Hierbij heeft u in plaats van een rentevrijstelling een vermogensvrijstelling van € 37.463,- per persoon. Door de verdeling van rente en kapitaal gedurende de looptijd, is ook in de nieuwe belastingwet de kans groot dat u de fiscale voordelen kunt benutten.

Spaarkrediet

Het spaarkrediet is een bijzondere vorm van een doorlopend krediet. U leent geld, maar hoeft tijdens de looptijd niets af te lossen. Dit is mogelijk omdat u tegelijkertijd met het spaarkrediet een spaarplan afsluit. Deze geeft u een prima rendement. Met het spaarplan legt u iedere maand een bedrag opzij en lost u aan het einde van de looptijd uw krediet in één keer af. Heeft u meer gespaard dan de hoogte van uw krediet, dan houdt u er zelf geld aan over!

U kunt een spaarkrediet afsluiten vanaf € 12.500,- met een maximum van € 50.000,-