Lenen

Bij ons kantoor kunt u kiezen uit twee soorten leningen:

 • Flexibele leningen
 • Vaste leningen

Binnen deze twee soorten zijn er een aantal varianten mogelijk. Om nu te kunnen bepalen welke variant er het beste bij u past hebben wij hieronder van iedere variant een omschrijving gegeven. Natuurlijk kunt u voor een persoonlijk advies en eventuele vragen altijd bij ons kantoor terecht.

 

Flexibele Leningen

 • Continu krediet
 • Woning Flex Plan
 • Behouden Vaart Hypotheek

Vaste leningen

 • Persoonlijke lening
 • Huurkoop
 • Lease
 • Seniorenlening

Continu krediet

creditcard in een pin apparaatEen continu krediet kunt u afsluiten om regelmatig terugkomende uitgaven te spreiden over een langere periode. Denkt u maar eens aan vakanties, verzekeringspremies of belastingen, die elk jaar betaald moeten worden.

Bij het afsluiten van een continu krediet komen wij met u een kredietlimiet en de maandelijkse betaling overeen. U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u van de kredietlimiet opneemt. Mocht u na verloop van tijd meer financiële armslag nodig hebben, dan kunt u daar direct over beschikken. Zolang u de afgesproken kredietlimiet maar niet overschrijdt. Met een continu krediet kunt u het geld dat u heeft afgelost opnieuw opnemen. Zo heeft u altijd geld achter de hand.

Voorbeeld:
Er wordt met u een bepaald geld bedrag afgesproken. Dit is minimaal € 1.500,-. Het afgesproken bedrag vormt uw kredietlimiet. U kunt dit bedrag in één keer gebruiken, maar u kunt ook steeds een gedeelte opnemen. Vanaf het moment dat u een bedrag heeft opgenomen, gaat u ook rente en aflossing betalen.De bedragen die u heeft afgelost kunt u, zoals gezegd, weer opnieuw opnemen.

Bij de aflossing wordt het uitstaande saldo kleiner; de reserve die u kunt opnemen wordt dus groter. Extra aflossen kan altijd en is gratis. Omdat u bij een continu krediet steeds weer kunt opnemen en aflossen, heeft u zelf in de hand hoe lang de looptijd van uw krediet is. Bereikt u de 60-jarige leeftijd dan wordt uw limiet in 8 jaar teruggebracht tot nul.

Kortom, met een continu krediet heeft u doorlopend geld achter de hand en kunt u genieten van maximale financiële vrijheid.

Woning Flex Plan

Het afsluiten van een Woning Flex Plan is een aantrekkelijke kredietvorm. U heeft dan doorlopend én goedkoop geld achter de hand, dankzij de overwaarde van uw huis. Als u namelijk een eigen huis bezit dat meer waard is dan de hoogte van uw hypothecaire inschrijving, dan kan het voor u aantrekkelijk zijn om een Woning Flex Plan af te sluiten in plaats van een gewoon continu krediet.

Meestal kunt u veel meer lenen dan bij een andere leenvorm en uw maandtermijn is slechts 0,8 % (of meer als u dat wilt) van de kredietlimiet. U heeft dan bovendien permanent extra financiële armslag, omdat u steeds weer tot de limiet kunt opnemen. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag en dat tegen een zeer aantrekkelijk rentetarief.

Behouden Vaart Hypotheek

De Behouden Vaart Hypotheek is speciaal ontwikkeld voor de watersporter en kan volledig afgestemd worden op uw persoonlijke wensen en op de specifieke kenmerken van het schip. Zodat u plezierig kunt varen, zonder financiële zorgen. Bij deze leenvorm vindt hypothecaire inschrijving op het schip plaats. De Behouden Vaart Hypotheek kan in twee vormen worden afgesloten:

 • Variabele hypothecaire lening: het maandbedrag bestaat uit een vast percentage van de limiet. Dat is minimaal 0,8 %. Het rentepercentage is variabel en wordt steeds berekend over het nog openstaande bedrag. U heeft de vrijheid om extra af te lossen, zonder kosten.
 • Vaste hypothecaire lening: bij deze vorm leent u een vast bedrag en betaalt dat gedurende de looptijd van maximaal 15 jaar in gelijke maandelijkse termijnen terug. Het rentepercentage kunt u naar keuze vastzetten voor 1, 2, 5 of 10 jaar. De rente wordt berekend volgens de annuïteiten methode. Aanvankelijk betaalt u overwegend rente en weinig aflossing. Later neemt het aflossingsdeel toe en het rentedeel af. Alleen rentewijzigingen kunnen de hoogte van het maandbedrag na de rentevaste-periodes van 1, 2, 5 of 10 jaar beïnvloeden.

Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening leent u het bedrag dat u nodig heeft en krijgt u het geld in één keer uitbetaald. Vervolgens betaalt u het geld, vermeerderd met de afgesproken rente, in gelijkblijvende maandelijkse termijnen terug. Net zolang tot u alles heeft terugbetaald.

Huurkoop

De kenmerken van huurkoop zijn vrijwel gelijk aan die van de persoonlijke lening. In plaats van het geldbedrag krijgt u echter het door u gekozen object tot uw beschikking. Het bedrag van de aankoopprijs van het object, vermeerderd met de afgesproken rente, betaalt u in gelijke maandelijkse termijnen terug. Het object is meteen economisch eigendom. En zodra u de laatste termijn heeft betaald, bent u ook juridisch (en daarmee volledig) eigenaar. De maximale looptijd van de huurkoop is afhankelijk van de ouderdom van het object. Als u bijvoorbeeld een auto koopt die 1 jaar oud is, dan is de maximale looptijd 60 maanden.

Lease

Ook bij lease betaalt u de aankoopprijs van het object, vermeerderd met de afgesproken rente, in gelijke maandelijkse betalingen terug. De rente is gedurende de looptijd vast, u heeft geen fiscale bijtelling en u betaalt geen BTW over de leasetermijnen. Een belangrijk verschil met de persoonlijke lening en de huurkoop is de slottermijn.

Deze slottermijn is het laatste af te lossen bedrag van de lening en is ongeveer gelijk aan de (inruil)waarde van het gefinancierde object. Een groot bedrag dus, dat u niet maandelijks hoeft af te lossen, maar terugbetaalt uit de inruilprijs van bijvoorbeeld uw auto, caravan of motor.

Alleen als de inruilprijs lager is dan de slottermijn betaalt u het verschil bij. Er wordt geen garantie gegeven voor de inruilwaarde. Het bedrag is gebaseerd op de verwachte waarde die uw aankoop na een bepaalde periode heeft. Door deze constructie betaald u een lager maandbedrag dan bij een persoonlijke lening of een huurkoop.

Dit kan zelf honderden guldens per maand schelen. Desgewenst kunnen ook de wegenbelasting en de verzekering voor het eerste jaar meegefinancierd worden. Gedurende de looptijd van het contract heeft u het genot van het aangeschafte object en bent u economisch eigenaar. Na de betaling van uw laatste termijn wordt u tevens juridisch (en dus volledig) eigenaar.

Seniorenlening

Na jaren van hard werken, wilt u vast nog van alles ondernemen, waar u eerder nooit aan toe kwam. Als u extra geld nodig heeft om deze plannen te kunnen verwezenlijken, dan is de seniorenlening net iets voor u.

De kenmerken van de seniorenlening zijn:

 • het maximale kredietbedrag is € 25.000,-
 • de maximale looptijd is 60 maanden
 • de maximale leeftijd bij het afsluiten van de Seniorenlening is 68 jaar
 • het overlijdensrisico is gratis gedekt tot uw 72e verjaardag voor de eerste contractant (in plaats van tot uw 68e, zoals bij de persoonlijke lening)
 • het contract moet beëindigd zijn voor het bereiken van de 72-jarige leeftijd van de eerste contractant
 • de Seniorenlening kan zowel op basis van huurkoop afgesloten worden

Of deze leenvormen voor u interessant zijn, hangt af van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Wij zijn graag bereid om u hierbij te adviseren.

Behouden Vaart Hypotheek

De Behouden Vaart Hypotheek is speciaal ontwikkeld voor de watersporter en kan volledig afgestemd worden op uw persoonlijke wensen en op de specifieke kenmerken van het schip. Zodat u plezierig kunt varen, zonder financiële zorgen. Bij deze leenvorm vindt hypothecaire inschrijving op het schip plaats. De Behouden Vaart Hypotheek kan in twee vormen worden afgesloten:

 • Variabele hypothecaire lening: het maandbedrag bestaat uit een vast percentage van de limiet. Dat is minimaal 0,8 %. Het rentepercentage is variabel en wordt steeds berekend over het nog openstaande bedrag. U heeft de vrijheid om extra af te lossen, zonder kosten.
 • Vaste hypothecaire lening: bij deze vorm leent u een vast bedrag en betaalt dat gedurende de looptijd van maximaal 15 jaar in gelijke maandelijkse termijnen terug. Het rentepercentage kunt u naar keuze vastzetten voor 1, 2, 5 of 10 jaar. De rente wordt berekend volgens de annuïteiten methode. Aanvankelijk betaalt u overwegend rente en weinig aflossing. Later neemt het aflossingsdeel toe en het rentedeel af. Alleen rentewijzigingen kunnen de hoogte van het maandbedrag na de rentevaste-periodes van 1, 2, 5 of 10 jaar beïnvloeden.