Beleggen

Nationale Nederlanden heeft een zestal beleggingsproducten namelijk:

  • NN IT-Plus Fonds
  • NN Nederland Plus Fonds
  • NN Europa Plus Fonds
  • NN Wereld Plus Fonds
  • NN Mix Plus Fonds
  • NN EuropaRente Plus Fonds

NN IT-Plus Fonds

Het fonds belegt in een breed scala van bedrijven in de informatietechnologie. Het zwaartepunt van de portefeuille ligt in de USA omdat de meeste bedrijven in de informatietechnologie van Amerikaanse origine zijn. Amerika is voorloper op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in deze sector. De beleggingsportefeuille wordt gespreid over de verschillende deelgebieden van de IT-sector. De deelgebieden software en dienstverlening worden gezien als minder conjunctuurgevoelig. Dit in tegenstelling tot de hardwarebranche.

De beleggers van Nationale-Nederlanden voeren een actief beleggingsbeleid, waarbij zij streven naar risicoreductie door bij de keuze van de ondernemingen rekening te houden met aspecten als marktpositie, stabiliteit van de omzet, kwaliteit van het management, winstontwikkeling en vermogensverhoudingen.

Het ingelegde geld wordt belegd in het NN IT Plus Fonds. Van het ingelegde geld worden participaties gekocht. Elke participatie geeft recht op een evenredig deel van het totale vermogen van het fonds.

De minimale inleg in het NN IT Plus Fonds is 45 euro.

NN Nederland Plus Fonds

Een vermogen laten groeien door te beleggen in solide Nederlandse beursfondsen. Dat is investeren met uitzicht op een florissant rendement op langere termijn tegen een aanvaardbaar risico. Want het vermogen wordt gespreid belegd in Nederlandse ondernemingen.

Bovendien is het aantrekkelijke rendement waar het NN Nederland Plus Fonds uitzicht op biedt, opgebouwd uit dividend en onbelaste koerswinst.

Het ingelegde geld wordt belegd in het NN Nederland Plus Fonds. Van het ingelegde geld worden participaties gekocht. Elke participatie geeft recht op een evenredig deel van het totale vermogen van het fonds.

De minimale inleg in het NN Nederland Plus Fonds is 45 euro.

NN Europa Plus Fonds

Een koers die beweegtEuropa groeit. De integratie van de euro, de lage inflatie en de stijgende welvaart dragen bij aan een gunstig beleggingsklimaat.

Het NN Europa Plus Fonds belegt in succesvolle ondernemingen in alle belangrijke sectoren binnen Europa en zorgt daarmee voor een grote spreiding.

Denkt u bijvoorbeeld aan de veelbelovende farmaceutische industrie in Groot-Brittannië en Zwitserland. Aan de belangrijke auto- en kapitaalgoederenindustrie in Duitsland. En aan de luxe consumentenproducten uit Frankrijk. Het fonds belegt voor een groot gedeelte in 'euroland'. Daardoor is het valutarisico beperkt.

In vergelijking met het beleggen in Nederland, waarbij met name de olie-, de consumentengoederenindustrie en de uitgeverijen sterk vertegenwoordigd zijn, is er bij deze manier van Europees beleggen sprake van een andere samenstelling van de portefeuille. Met name de farmaceutische en de auto-industrie zijn zwaarder vertegenwoordigd en ligt er minder nadruk op beleggen in de oliebranche.

De specialisten van Nationale-Nederlanden voeren een actief beleggingsbeleid, waarbij zij streven naar risicoreductie. Dit doen zij door bij hun keuze van ondernemingen rekening te houden met belangrijke aspecten als marktpositie, stabiliteit van de omzet, kwaliteit van het management, winstontwikkeling en vermogensverhoudingen.

Het ingelegde geld wordt belegd in het NN Europa Plus Fonds. Van het ingelegde geld worden participaties gekocht. Elke participatie geeft recht op een evenredig deel van het totale vermogen van het fonds.

De minimale inleg in het NN Europa Plus Fonds is 45 euro.

NN Wereld Plus Fonds

Het Nationale-Nederlanden Wereld Plus Fonds belegt wereldwijd in aandelen. Daarbij ligt het accent op gerenommeerde bedrijven met een regelmatige winstgroei. Via ons Wereld Plus Fonds belegt u onder andere in de zo succesvolle Amerikaanse aandelenmarkt. Deze beslaat bijna de helft van de totale wereldhandel. Verder wordt er belegd in Zuidoost-Azië, dat sterk in herstel is en, niet te vergeten, in het perspectiefrijke Zuid-Amerika.

Met wereldwijd beleggen bereikt u een gedegen spreiding van de beleggingsrisico's. Maar wereldwijd beleggen betekent wel dat u te maken heeft met valutarisico's. In verhouding tot beleggen in obligaties brengt beleggen in dit wereldwijde aandelenfonds veel meer risico's met zich mee. Maar daar staat wél tegenover dat dit fonds uitzicht biedt op een aanzienlijk hoger rendement.

De minimale inleg in het NN Wereld Plus Fonds is 45 euro.

NN Mix Plus Fonds

Profiteren van een combinatie van rendement en zekerheid. Die mogelijkheid biedt het NN Mix Plus Fonds. Het fonds belegt in een afgewogen mix van kwaliteitsaandelen van gerenommeerde internationale bedrijven én profiteert van de ontwikkeling van aandelen van vastgoedmaatschappijen en euro-obligaties.

De samenstelling van de portefeuille wordt afgestemd op de actuele marktsituatie. Uitgangspunt voor het NN Mix Plus Fonds is een combinatie van 60% obligaties, 30% aandelen en 10% vastgoedaandelen, echter deze combinatie kan ook andere waarden aannemen.

Het ingelegde geld wordt belegd in het NN Mix Plus Fonds. Van het ingelegde geld worden participaties gekocht. Elke participatie geeft recht op een evenredig deel van het totale vermogen van het fonds.

De minimale inleg in het NN Mix Plus Fonds is 45 euro.

NN EuropaRente Plus Fonds

Het NN EuropaRente Plus Fonds is een vermogensgroeifonds dat onder andere inspeelt op het naar elkaar toegroeien van internationale renteniveaus en de stabilisering van wisselkoersen.

Het fonds belegt met name in Europese landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het fonds speelt onder andere in op die landen die willen toetreden bij een eventuele tweede ronde van de euro.

Het NN EuropaRente Plus Fonds is een groeifonds en keert dus geen dividend uit. Doordat het fonds vennootschapsbelasting betaalt, is de opbrengst belastingvrij.

Het ingelegde geld wordt belegd in het NN EuropaRente Plus Fonds. Van het ingelegde geld worden participaties gekocht. Elke participatie geeft recht op een evenredig deel van het totale vermogen van het fonds.

De minimale inleg in het NN EuropaRente Plus Fonds is 45 euro.